Dataopslag en trending in Desigo CC

Dataopslag en trending in Desigo CC

De kracht van moderne gebouwbeheerssystemen ligt in de enorme hoeveelheid data die ze continu verzamelen. Door verschillende meetwaarden grafisch naast elkaar weer te geven, kan men snel analyses maken, onderdelen van de gebouwinstallaties optimaliseren en storingen verhelpen.

Ook Desigo CC biedt uitgebreide mogelijkheden voor ‘trending’, het verzamelen en analyseren van gemeten waarden op locatie bij de klant. Men kan bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur over een bepaalde periode monitoren, het energieverbruik van de airconditioning bijhouden of de toestand van een luchtbehandelinginstallatie in kaart brengen. Historische gegevens, zogenoemde trends, kunnen eenvoudig worden weergegeven in een grafiek. Het is mogelijk om meerdere trends in één grafiek te visualiseren en op te slaan voor later gebruik.

Online en offline trending

Desigo CC kan trends op twee manieren verzamelen. Offline trendgegevens worden op het automatiseringsstation lokaal verzameld en opgeslagen. Men kan deze gegevens regelmatig uploaden en in het systeem bekijken. Offline trends worden gebruikt voor het langdurig opslaan en ophalen van historische gegevens om hele installaties of afzonderlijke processen te analyseren. Online trends worden niet lokaal opgeslagen maar continu geüpload naar het systeem. Een online trend registreert real-time waarden van een locatie en visualiseert deze. Iedere verandering van de waarde wordt doorgestuurd naar het beheersysteem.

Rapporten

Gebruikers van Desigo CC kunnen automatisch rapporten laten generen waarin gemeten waarden gestructureerd worden weergegeven. Op die manier blijft men goed op de hoogte van de werking van het systeem. Iedere gebruiker kan zijn eigen gewenste rapporten definiëren. Hij geeft hierbij aan welke elementen in het rapport worden vastgelegd, hoe ze worden opgemaakt en hoe vaak men een rapport wil ontvangen. Rapporten kunnen in diverse formaten worden opgeslagen en zijn een handige referentie voor het oplossen van storingen.

bron: https://gebouwentechniek.siemens.nl/productinformatie/dataopslag-en-trending-desigo-cc/


(+31) 013 578 43 20
info@nordomatic.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg