Energiereductie: van inzicht naar slim inregelen

Energiereductie: van inzicht naar slim inregelen

In ons streven naar een schoner klimaat moeten we allemaal bezuinigen op ons energieverbruik. Hierover zijn op nationaal en internationaal vlak afspraken gemaakt. Gebouwen zijn goed voor 41% van het wereldwijde energieverbruik en verantwoordelijk voor een derde van de broeikasgassen. Welke maatregelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen? Stap één: breng je energieverbruik in kaart.

De Rijksoverheid scherpt de energie-eisen waaraan gebouwen moeten voldoen stapsgewijs verder aan. Vanaf juli 2019 moet voor grotere gebouwen inzichtelijk worden gemaakt hoeveel energie ze verbruiken en welke energiebesparingsmaatregelen al genomen of gepland zijn. Vanaf 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. “De vraag is dus niet óf we moeten bezuinigen, maar wel hoe we dat gaan doen”, zegt Fatih Alan, technisch productspecialist bij Siemens Smart Infrastructure (SI). “Hiertoe moeten we eerst weten hoeveel energie we nu verbruiken. Energiemeters helpen dit inzichtelijk te maken.”

Gecertificeerde meters

Siemens SI biedt verschillende soorten energiemeters, waaronder ultrasone thermische energiemeters. Ze zijn MID- en EN1434-gecertificeerd en mogen voor verrekening worden gebruikt. Door de open communicatieprotocollen Modbus, Mbus en BACnet kunnen ze worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen van diverse leveranciers. Men kan ze zowel stand alone als communicatief inzetten, in de utiliteits- en woningbouw. De meters worden gekalibreerd geleverd vanaf de fabriek en kunnen zowel met een batterij als met een adapter gevoed worden.

Energieslurpers detecteren

De integratie van de energiemeters in het gebouwbeheersysteem Desigo van Siemens is kinderspel. Men hoeft alleen de bus te scannen, de meters te detecteren en de parameters te selecteren. Via dashboards in Desigo Control Point krijgt men inzicht in het verbruik van de aangesloten gebouwinstallaties. De grootste energieslurpers in gebouwen zijn volgens Alan klimaatinstallaties die voor verwarmen, koelen en ventilatie gebruikt worden. “Mensen denken wel eens dat ze er zijn als ze overstappen op ledverlichting. Een besparing van 10% op het energieverbruik van klimaatinstallaties levert echter véél meer op.”`

Slim inregelen

In de praktijk draaien veel klimaatinstallaties niet efficiënt omdat, zolang ze functioneren, daar geen aandacht aan wordt besteed. Alan: “Dergelijke installaties worden vaak één keer in bedrijf gesteld, ingeregeld en opgeleverd. Soms worden functioneel opgeleverde installaties in de loop van de jaren angepast, zonder dat men naar een efficiënte regeling van de gehele installatie kijkt. Daarom gebruiken klimaatinstallaties vaak meer energie dan noodzakelijk. Als je het verbruik en je energiebehoefte eenmaal inzichtelijk hebt, kun je nauwkeuriger gaan inregelen. Afhankelijk van het type installatie, de staat waarin zij zich bevindt en de functie van het gebouw zijn besparingen op het energieverbruik tot wel 30% mogelijk.”

bron: https://gebouwentechniek.siemens.nl/productinformatie/energiereductie/


(+31) 013 578 43 20
info@nordomatic.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg