Y-con systemen & Producten

Energiemanagement


Wil je het energiemanagement in een gebouw zo optimaal mogelijk inrichten? Nordomatic realiseert dit graag voor je. We beginnen met een energiescan waarmee we de technische conditie van het gebouw en/of aanwezige procesinstallatie, machines en apparatuur onderzoeken. Op basis hiervan stellen we samen een plan van aanpak op om jouw energiekosten beheersbaar te maken.

Officieel Installatie Partner voor BaOpt-projecten

Als aanvulling op onze eigen aanpak is Y-con officieel Installatie Partner bij het realiseren van BaOpt-projecten. Het BaOpt systeem is een interessante manier om energie te besparen. Het verplaatst veel minder lucht en het gebruik van toegevoerde lucht is beter. Dit resulteert in een verlaging van het energiegebruik met tenminste 25%. Als partner van BaOpt Benelux kunnen we altijd terugvallen op hun specifieke kennis. Dit stelt ons in staat om de beste kwaliteit en service te garanderen.

Controle over de energiehuishouding

Y-con helpt je om inzicht te krijgen in de energiehuishouding en daarmee het gebruik beter te controleren. De beschikbaarheid van gegevens over de energiehuishouding (data) en het bijsturen van het verbruik (bijsturing) zijn hierbij essentieel. Op basis hiervan brengen we het verbeteringspotentieel in kaart en bekijken we hoe je deze het beste kunt benutten. Het gaat hierbij met name om het afstemmen van techniek in relatie tot de feitelijke situatie. Mogelijke optimalisaties zijn beheer op afstand, sluitende dataregistratie en het verzorgen van uitgekiende (management)rapportages. Ook onderzoeken we of oplossingen als ‘load-management’ en het gebruik van ‘peakshaving’ haalbaar en interessant zijn om toe te passen. Je kunt dit inzetten om besparingen te realiseren, maar ook om concrete stappen te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

(+31) 013 578 43 20
info@nordomatic.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg