Beschrijving

Installatie

Voor de realisatie van het VSO-ZMLK te Rosmalen – heeft Y-con de installatie uitgewerkt met SAIA Burgess Controls. 

Klant

Het Stedelijk VSO gaat uit van de individuele ontwikkeling van de leerling. Er wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en hulpvraag. Om dit goed in beeld te brengen wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een uitstroombestemming bepaald. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod aangeboden. Jaarlijks wordt het OPP met ouders/verzorgers geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De school hanteert een flexibele organisatievorm waardoor een passend aanbod gerealiseerd kan worden en de leerling waar nodig in een andere leerroute geplaatst kan worden.

Voor veel leerlingen is de school eindonderwijs. Er wordt daarom veel geïnvesteerd om leerlingen voor te bereiden op een toekomstige werkplek. Dit gebeurt door middel van een groot praktijkaanbod en door stage, dit alles in goede samenwerking met ouders.

Project Details

Gebouw Schoolgebouw
Eigenaar HUB Noord Brabant
DDC/GBS Saia Burgess Controls

(+31) 013 578 43 20
info@nordomatic.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg